20/11 Bezoek aan de expo B.LAST

Naar goede gewoonte bezoekt de Vriendenkring in groep een interessante tentoonstelling op eigen bodem. Dit jaar kiezen we niet voor de zomertentoonstelling, maar wel voor de grote expo B-Last in de Venetiaanse Gaanderijen dit najaar! We brengen op 20 november om 10.30 uur een bezoek met een deskundige privégids. Leuk is ook dat kinderen tussen 8 en 14 jaar ook welkom zijn om de tentoonstelling te bezoeken, want zij doen dat op hun eigen maat met een animator.

De tentoonstelling biedt een overzicht van 100 jaar abstracte kunst in België met in grove lijnen drie grote perioden. Allereerst de periode na de eerste wereldoorlog, een periode waarin we binnen de beeldende kunst de opkomst van de abstractie terugvinden. Waar tot voor de oorlog de focus vooral lag op het figuratieve en het verleden zien we hier een duidelijk smachten naar de toekomst en het nieuwe. De abstracte kunstenaar experimenteert in het loslaten van de emotionele wereld en grijpt terug naar de fundamentele elementen van vorm, kleur en materie. Kunst gevoed door wiskunde, vaak letterlijk geometrische vlakken als een relatie van basisvormen.
Pas na het expressionisme en de Tweede Wereldoorlog met de komst van de tentoonstelling 'La jeune Peinture' werd er opnieuw ruimte geschapen voor esthetische vernieuwing en kwam er een tweede golf abstractie op gang. We zien ten slotte ook een groeiende interesse voor het abstracte bij hedendaagse kunstenaars en stellen ons dan ook de vraag welke thema's en vormen het halen van de traditie van de moderne kunst? Hoe zijn ze veranderd? En hoe heeft de kunstenaar ze gebruikt om de sociale, politieke en spirituele ervaring van onze eigen tijd uit te drukken?

Een heel erg boeiende tentoonstelling dus, en zeker de moeite om die samen met VSPO te bezoeken. Deze activiteit is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk via www.vspo.be/inschrijven . Inschrijven kan tot en met 15 november.