Contact

Tamara Vervaet
secretaris
Kabinet Stadssecretaris
toestelnummer 2140
rekeningnummer: BE96 979 63971 5005
vriendenkring@oostende.be

Marijke Mahieu
voorzitter
dienst Personeel- Interne Communicatie en Werkappreciatie
T 059/25.82.28
marijke.mahieu@oostende.be

Heidi Stubbe
ondervoorzitter

dienst Communicatie
T 059/25.80.25
heidi.stubbe@oostende.be

Vicky Dehaemers
penningmeester

dienst Personeel - Interne Communicatie en Werkappreciatie
T 059/25.82.29
vicky.dehaemers@oostende.be