Eerstkomende activiteiten
VSPO-nieuws voortaan in het personeelsblad

Voortaan vind je al de geplande activiteiten, de weetjes, de foto's en de voordelen voor leden ook in het personeelsblad bOOST.

Het elfde nummer van bOOST verschijnt halverwege april.
Iedereen krijgt een exemplaar op naam.

Veel leesplezier!

Algemene Vergadering + Verkiezing Secretaris en Bestuur — 26 januari 2011

ALGEMENE VERGADERING
Zowel het financiële verslag als het werkingsverslag werden zonder opmerkingen goedgekeurd en de aanwezige VSPO-leden bevestigden dat 2010 goed geweest was. En in dezelfde adem werden beloftes gemaakt om 2011 voorwaar nóg beter te maken!
De statuten waren dringend aan een update toe, dus werd op de Algemene Vergadering een nieuwe Raad van Bestuur verkozen.

VERKIEZING BESTUUR EN SECRETARIS
De nieuwe bestuursleden voor VSPO zijn: Prosper Vromen (gepensioneerd), Johan Vandenabeele (gepensioneerd), Yvan de Sejournet de Rameignies (gepensioneerd), Marc Van de Poel (Sport), Jan Van der Cruyssen (Openbaar Domein), Patrick Rotsaert (Brandweer), Valère Prinzie (gepensioneerd), Michel De Langhe (gepensioneerd), Martine Meire (directeur Cultuur, Bibliotheek en Archief), Mieke D'Hondt (directie Facilitair Beheer), Martine Landuyt (directeur Integrale Veiligheid en Samenleven), Anne Casteleyn (Bestuurszaken), Mireille Daen (Bibliotheek), Ivonne Arnout (Bibliotheek), Linda Cuvelier (GIS – kadaster), Fernand Mus (gepensioneerd), Gino Billiau (Burgerzaken), Inge Tange (Burgerzaken), Kristof Beuren (Stadssecretaris), Marijke Mahieu (Interne Communicatie), Micha Kalter (UIT- en THUISloket).

Maar alle ogen waren dus gericht op de verkiezing van de nieuwe secretaris voor VSPO. En dat is uiteindelijk Inge Tange geworden! Om alle misverstanden te vermijden, geven we hier nog even een overzicht van wat we van deze nieuwe secretaris allemaal kunnen verwachten:
• alle briefwisseling voor VSPO behandelen, zowel op papier als op mail, zowel inkomende als uitgaande post.
• alle praktische zaken zoals het maken van verslagen, bijhouden van materiaal, contactpersoon voor de drankautomaten, de administratie van de verzekeringen, enz.
• aanmaken van lidkaarten.